Какво е Рейки

 

Рейки е енергиен метод, познат и прилаган от най-дълбока древност. За съвременното общество е преоткрит от д-р Микао Усуи преди около 100 год. Рейки се нарича, както самата универсална енергия, така и системата за овладяването и използването и.

Какво означава думата Рейки

Значението на думата Рейки идва от японски. Изписва се с два йероглифа: РЕЙ – космическа, божествена, творческа, свещена, жизнена, духовна универсална; КИ –протичаща през цялата Вселена и съдържаща се във всичко. Рейки означава – космическа, божествена, универсална енергия.

Как работи Рейки

Това е метод за изцеление на духа и тялото. При него този, който отдава Рейки, се явява проводник на космическата енергия, която се влива и преминава през канала, открит при настройките, достига до дланите на даващия и се предава на хора, животни, растения и др.

  • Рейки влияе положително на оздравителните процеси в организма.
  • Рейки може да се прилага съвместно с всички други форми на лечение, като съкращава значително периода на лечение.
  • Рейки действа на всички нива физическо, емоционално, ментално, духовно.
  • Не може да бъде предозирана - отива колкото трябва и където е необходимо.
  • Рейки подпомага за развитието на онези личностни характеристики, които водят до израстване и личностна трансформация.
  • Рейки уважава свободната воля на всеки.
  • Рейки не се конфронтира с нито една религия, учение и лична философия, няма деление на раса, пол, възраст, религия, социален статус.

 

Пътя на Рейки до Вас

 

Д-р Микао Усуи

Д-р Чурийо Хаяши

Хавайо Таката

Барбара Рей

Гари Самър

Вили Фрефел

Боряна Пенчева

Снежана Желязкова

Рейки учител: Снежана Желязкова.
Седма степен Рейки по системата на Микао Усуи. Оторизиран Рейки учител за всичките седем степени.