Рейки на парите

Основател: Стефани Берел – Рейки мастер

Рейки на парите е нова система за енергийно изцеление, която работи за изчистването и отстраняването на основните причини, които предизвикват финансовите проблеми.

Рейки на парите е вид Рейки, която работи с "духовната енергия на парите".

Прилага се както контактно, така и от разстояние. Колкото повече използвате Рейки на парите, толкова повече се увеличава ефективността й. Първоначално, Рейки на парите ще работи, за събиране и изчистване на отрицателната енергия и отношение към парите. Това ще усили вашата енергийна система. Колкото повече работите с енергията, толкова по-силна става връзката ви с енергията.

С отдалечаване на отрицателната енергия, се усилва проявлението на привличане на парите. Имайте предвид, че всички ние имаме различни проблеми с парите, така , че измененията които ще настъпят ще бъдат също различни. Когато вие сте настроени на Духовната енергия на парите, вие ставате част от движението, за увеличаване на вибрациите на парите на целия свят.

Вие се сливате с намерението, да можете да заработите пари, следвайки вашата висша цел.

Първа степен

В този курс се научавате, как да използвате енергията Рейки на парите, включваща сеанси за изцеление, финансова благословия, създаване магнит на парите.

Необходимо условие - да имате Рейки първа степен

Втора степен

Вие получавате три нови символа и повече средства за използване на Рейки на парите. Рейки на парите работи в помощ на това да се прояви вашата цел в  живота и на планетата.

Необходимо условие - втора степен Рейки

Трета степен

В тази степен получавате мощна настройка, за увеличаване на вашата енергия, за да станете „магнит за парите”.

Необходимо условие - втора степен Рейки