Рейки в 7 степени

Първа степен

Непосредствено отдаване на Рейки енергия чрез полагане на ръце: на себе си, на други хора, растения, животни, храна, предмети. Усвоява се един специален метод за даване на Рейки чрез бележки, който дава много допълнителни възможности.

Втора степен

Усвояване на три Рейки символа. Изпращане на Рейки от разстояние – дори през времето и пространството. Изпращане на Рейки на група хора. Зареждане на предстоящо събитие, кармично изчистване и др.

Трета степен

Усвояване на нов Рейки символ. Тази степен е мастерска и дава възможност на курсистите да инициират други лица в Рейки, чрез временни настройки. /за период 10 – 14 дни/.

Четвърта степен

Нов символ – спомага за хармонизиране и балансиране на емоциите, подобряване на партньорските взаимоотношения.

Пета степен

Нов символ и много нови възможности. Помага за развитие на устойчивост на волята, балансиране на съня, ораторски и организационни умения. засилва креативността.

Шеста степен

Много нови приложения. Усилване на интуицията, инсайт, пророчески умения. Засилва въображението и творческите умения.

Седма степен

Нов Рейки символ. Интеграция с небето и земята. Връзка и единение с Вселената.