Признаци на Рейки

 

Оригиналната Рейки енергия може да се разпознае по следните признаци:

1.Рейки действа винаги благоприятно, никога - отрицателно.

В обмен с Универсалната Жизнена Енергия човек израства и се развива хармонично. Тя постоянно свързва получателя с действителните му потребности и го подкрепя в неговия естествения процес на израстване  и разгръщане.

Рейки не ни освобождава  от предизвикателствата и проблемите, а ни подкрепя и ни помага по-лесно да се справим с всяка задача поставена на пътя ни.

2.Не съществуват никакви ограничения в прилагането на Рейки.

Универсалната енергия Рейки е винаги безвредна в своето приложение - няма „предозиране" и негативни странични явления. Отива там, където трябва и колкото е необходимо. По всяко време, на всяко място, при всички обстоятелства, за всякаква цел може да се приложи Рейки – без ограничения на времетраенето и без никаква опасност за предаващия и за приемащия.

3.Отдаващият Рейки е само проводник на тази енергия, не може да се чувства изчерпан от прилагането й.

Ние работим с Универсалната Жизнена Енергия, чиито запаси са неизчерпаеми. „Универсален" означава „намиращ се навсякъде". Работим не с личната си енергия, а с високотрептяща енергия  от най-високо ниво. Този, който отдава Рейки, като проводник на тази енергия също получава Рейки, употребявайки я според неговите собствени нужди в момента. Всеки път, когато прилагаш Рейки, чрез своите ръце, Универсалната Жизнена Енергия потича към теб самия, за да премине през теб към другия.Колкото по-често пропускаш през себе си Рейки, толкова повече помощ получаваш и самия ти. Това може лесно да се докаже, като се замери аурата на отдаващия преди и след сеанс. Резултата е, че след работа с Рейки неговата аура също се  увеличава, което означава, че той също е получил енергия.

4.Рейки не може да бъде проводник на негативни вибрации. Въздейства благоприятно, независимо от състоянието на отдаващия и приемащия.

Универсалната енергия в качеството си на най-високотрептяща енергия във Вселената е в състояние да трансформира всички енергии с по-ниска честота. Това означава, че и отдаващия и получаващия са защитени. Без значение е дали този, когото третираме, има добро излъчване, дали не ни харесва, или не е напълно здрав. Когато работим с Рейки, не можем да приемем от него никакви негативни енергии или заболявания, както и да му предадем нашето заболяване или емоционално състояние.   Действието на универсалната енергия, не зависи от физическото и емоционално състояние на участниците или от концентрацията.  Рейки е по-силна от тези външни равнища и е в състояние да ги преобразува.

5.Рейки действа винаги едновременно на всички нива- физическо, емоционално, ментално и духовно. Действа  цялостно, терапевтично и причинно.

Универсалната енергия винаги  се насочва там, където се намират причините за проблемите и  дисхармониите, независимо на кое ниво са. Не е нужно да знаем, къде точно се крие причината за дадено заболяване , Рейки „знае" това! Универсалната енергия трансформира със светлината си всичко тъмно, всички блокади, независимо на кое ниво са.   Универсалната енергия от само себе си тече натам, където е най-необходима и където се намира причината за проблемите. Често тези причини стават ясни за засегнатия, чрез един процес на познание и осъзнаване и наред с тази яснота той получава и силата да промени своите нагласи или да добие свързано с проблема знание. Следователно при Рейки в никакъв случай не става дума за за лечение на симптомите или за потискане на симптомите, а за широкообхватна трансформация на техните причини. Затова и продължителността на процеса на лечение, не може да се каже предварително. Той може да протече бързо или пък да продължи дълго, според това доколко въпросният човек е готов да добие знание, свързано с определена болест. Освен това човекът е много повече от „здрав" и „болен".Телесното здраве е само един аспект на цялото (английската дума „health", здраве, произлиза от  “to heal”, което на староанглийски означава „да станеш цял" - тоест обозначава хармонизирането на отделните части в отношението им  към цялото).

6.Необходими ли са особени предпоставки

Приложението на Рейки е напълно независимо от външните форми. Възрастта, професията, образованието, облеклото, религията, възгледите – нямат никакво значение. Всеки жив човек може да предава Рейки, след като е получил правилни настройки.

При работа с Рейки не са необходими упражнения за изчистване или хармонизиране преди или след лечението.  Рейки чисти сама на всички енергийни нива и при всички участници в сеанса. Поради хигиенични причини преди и след лечението можем да измиваме ръцете си.

7. Благотворното въздействие на Рейки не зависи от вярата в него.

Когато имаме работа с Рейки, вярата или липсата на такава в ефикасността на метода не играе изобщо никаква роля. Как иначе  би могло да се обясни, че бебета, животни и растения имат такава полза от тази енергия, макар че съвсем не могат да вярват в нея? При изпращането на енергия универсалната, жизнена енергия действа и при хора, които изобщо не знаят, че са третирани.

8.При отдаване на Рейки не винаги е необходимо да вземем разрешението на въпросния човек.

Универсалната, жизнена енергия Рейки действа винаги по най-добрия за всички участници начин- според универсалните закони. Дори да искаме, не можем да навредим. Следователно не са необходими предпазни мерки или подготовка преди лечението.

Когато от втора степен изпращаме енергия на  някого, без той да знае за това, Универсалната енергия действа винаги подкрепящо за въпросното лице, съвършено безвредно, сигурно и хармонично, според нуждите му в момента. С Рейки манипулациите са изключени, това също е свойство на универсалната енергия. Ако някой не желае да получава енергия и съзнателно „се заключи“ , то енергията няма да отиде при него- ще отиде другаде например в подкрепа на Земята. Разбира се, ако знаете, че някой не желае Рейки, то сте длъжен да уважите неговото желание, което е най-добро за него на етапа на развитие, на който се намира.

9.Рейки е в хармония с всички терапевтични форми на лечение и методи за  личностно и духовно израстване.

Рейки активира най-естествената енергия в нас и в другите, с която сме дошли на белия свят. Влияе положителни на оздравителните процеси в организма. Може да се прилага съвместно с всички други форми на лечение – медицина, хомеопатия, билколечение и др. като ускорява процеса и допринася за отстраняване на възможните нежеланите ефекти съпътстващи лечението.

Тя е в хармония с всички светогледи , религии и медитативни техники. Успешно се комбинира и с различни техники на личностно и духовно израстване.

ВНИМАНИЕ

Когато узнаете, че дадена техника не отговаря на един или на няколко от тези признаци и критерии, ако има поставени условия или някакви ограничения, не може да става дума за Рейки, която активира изключително универсалната светлинна енергия, най- финото и най-мощното трептене във Вселената.