Какво означава Временна настройка?

Оригиналната Седемстепенна Система Рейки дава възможност преди инициацията, желаещия да работи с Рейки да получи Временна настройка, чрез която да се запознае с въздействието и възможностите на Рейки енергията. Тази настройка не е задължителна. Тя дава само временен достъп до Рейки канала и след това се разгражда. Временната настройка не е инициация – такава е Постоянната настройка, която свързва човека за винаги с Рейки. Освен по това, тези две настройки се различават и по интензивноста на енергията, с която разполага този, който получава настройката. Естествено инициацията, която се състои от четири настройки е канал с много по-висока интензивност и остава в полето на човека за винаги, независимо дали се използва или не.

В Оригиналната Седемстепенна Система Рейки всеки, който е преминал III-та степен, е обучен да прави Временна настройка, докато инициацията и всички Постоянни настройки, могат да се правят само от специално обучен Мастер Учител преминал обучение в III-та Б, V-та Б и  VII-ма Б степени предназначени само за учители.

В Рейки Работилница Временната настройка не се заплаща и може да се получи от всеки, който  има желание да опита да работи с Рейки. Той я получава толкова пъти, колкото желае, без това да го задължава да се вкючи в Рейки курс. Може да се включи само, ако реши, че това е правилно за него и има потребност от тази енергийна практика.

Временната настройка в Рейки е съществувала още при Микао Усуи. Той е правел такива настройки на желаещите да работят с Рейки енергия и ако човека продължи да постоянства и да проявява интерес е получавал Постоянна настройка. Това се е случвало по преценка на Учителя. По-късно Хавайо Таката, след като пренася Рейки на Хаваите, я разделя на степени, за да може да бъде изучавана по-лесно от западния ум. Тя обучава 22-ма Учители  в III-та Б степен и само един – Барбара Рей във всичките учителски степени: III-та Б, V-та Б и  VII-ма Б. Някой от учителите са избрали да не използват и преподават Временната настройка, а направо да инициират учениците си с постоянна настройка.

В Оригиналната Седемстепенна Система Рейки учителите се задължават да преподават цялото знание, което са получили от своите учители, без да го изменят. Могат да го допълват с нови техники и да го изясняват, но не и да го променят. Затова там се е запазила Временната настройка като част от процеса на  обучение и като практика. Като такава тя съществува и при някой учители от тристепенните системи Рейки, които са избрали да я използват.

Мастер Учител в Рейки: Снежана Желязкова