Научни изследвания

 

Всеки нов метод се възприема по-добре от обществото, когато наблюдаваните ефекти могат да бъдат научно измерени и доказани.

Различни лаборатории в светта са извършвали изследвания на ефекта от Рейки въздействието. Ще ви разкажа за Рейки мастерски проект на д-р Игнатов и проф. Антонов от Научно Изследователски Център по Медицинска Биофизика.

Първия метод е спектрален анализ на вода. При въздействието енергията от ръцете на човека въздейства върху бутилка с дейонизирана вода. Когато човек има настройка в "Рейки", то този поток е с посока от околното пространство към него.това означава, че бутилката го регистрира с посока от околното пространство към тялото. При спектрален анализ на вода са правени експерименти с „Рейки” първа, втора и трета степен . Трите резултата са различни като най висок е този на трета степен.

Втория метод е изследването на кирлиановите аури на оператора.при много малък брой хора с изявени способности тя се съхранява след втория човек. Това може да се окаже сериозен проблем за биополето на биосезитив след няколко процедури. "За мен беше научно предизвикателство да се докаже дали оператора ще съхрани своята електрична аура след Рейки въздействие". Оказва се, че аурата на Рейкистката не само не намалява след въздействието, тя дори увеличава размерите си след първия човек, а след втория остава също увеличена. "Това е безпорно доказателство, че тя се зарежда с енергия по метода който се дефинира като Рейки".

В заключението на този научен проект пише: "Рейки е тази жизнена енергия, която е част от космоса и помага да бъдем в хармония с природата."